Regulamin - S-Model - Produkcja modeli z żywicy i vacu oraz sprzedaż online

Przejdź do treści

Menu główne:

Sklep Online
Regulamin


 • Właścicielem sklepu internetowego jest firma "S-Model" www.s-model.com.pl

 • W naszym sklepie obecnie sprzedajemy tylko nasze produkty.

 • Zakupów w naszym sklepie może dokonać każdy kto zapozna się z poniższym regulaminem.

 • Realizujemy każde zamówienie w możliwie najkrótszym terminie i nie określamy minimalnej wartości zamówienia.

 • Po złożeniu zamówienia otrzymasz email z potwierdzeniem o przyjęciu do realizacji Twojego zamówienia.

 • Ceny podane w sklepie są cenami brutto (już z podatkiem VAT)

 • Na prośbę klienta na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.

 • Oferowane modele w naszym sklepie są zawsze dostępne.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
        -  dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia      oferowany przez Sprzedającego oraz 
        -  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
        -  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Bezpieczeństwo Danych Osobowych  

Wszystkie dane przesłane przez klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych". Otrzymane dane są wykorzystywane jedynie w celach koniecznych do realizacji zamówienia i nie są gromadzone pod żadną postacią i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Gwarantujemy także iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów reklamowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług droga elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Koszty Wysyłki

 • Zamówione modele wysyłamy pocztą za pobraniem doliczając koszt przesyłki (wg taryfy poczty polskiej), lub po dokonaniu wpłaty na nasze konto doliczając koszt przesyłki (minimum 9,50 zł).

 • Wiesława Iwan , ul. Szmaragdowa 42 m 23, 20-570 Lublin

 • BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź

 • konto nr. 89 114020040000350245375730


Wiesława Iwan
wieslawa@s-model.com.pl

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego